Οι καταναλωτές έχουν το ακόλουθο δικαίωμα υπαναχώρησης:

_____________________________________________________________________________

 

ακύρωση

 

απόσυρση

Έχετε το δικαίωμα να αποχωρήσετε από αυτήν τη σύμβαση εντός δεκατεσσάρων ημερών χωρίς να δώσετε κανένα λόγο. Η περίοδος υπαναχώρησης είναι δεκατέσσερις ημέρες από την ημέρα σύναψης της σύμβασης.

Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, πρέπει να μας ενημερώσετε (Machinengo GmbH Artur Ladebeck Str 171, 33647 Bielefeld, Germany, +49 (0) 5224 / 9395294) για την απόφασή σας μέσω μιας σαφούς δήλωσης (π.χ. ταχυδρομείο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). για την ανάκληση αυτής της σύμβασης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο δείγμα φόρμας ανάκλησης για αυτό, αλλά αυτό δεν είναι υποχρεωτικό.

Να τηρήσει την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να στείλετε τη δήλωσή σας περί του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν από την προθεσμία υπαναχώρησης.

Αποτελέσματα της υπαναχώρησης

Εάν αποσύρετε από αυτήν τη Συμφωνία, επιλέξαμε όλες τις πληρωμές που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (εκτός από το πρόσθετο κόστος που προκύπτει από την επιλογή διαφορετικής μεθόδου παράδοσης από την πιο ευνοϊκή τυποποιημένη παράδοση που προσφέρουμε πρέπει να επιστρέψετε αμέσως και το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία μας έχει φτάσει η κοινοποίηση της ανάκλησής σας. Για αυτήν την αποπληρωμή, χρησιμοποιούμε τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποιήσατε στην αρχική συναλλαγή, εκτός εάν έχετε συμφωνήσει διαφορετικά μαζί σας. Σε καμία περίπτωση δεν θα χρεωθείτε για αυτά τα τέλη αποπληρωμής.

Εάν έχετε ζητήσει να ξεκινήσουν οι υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της περιόδου ακύρωσης, πρέπει να μας πληρώσετε ένα εύλογο ποσό, το οποίο αντιστοιχεί στο ποσοστό των υπηρεσιών που έχουν ήδη παρασχεθεί έως τη χρονική στιγμή κατά την οποία μας ενημερώσατε για την άσκηση του δικαιώματος ακύρωσης σε σχέση με την παρούσα σύμβαση Σε σύγκριση με το συνολικό εύρος των υπηρεσιών που προβλέπονται στη σύμβαση.

_____________________________________________________________________________

Σε περίπτωση σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών, το δικαίωμα υπαναχώρησης λήγει, μεταξύ άλλων, εάν ο επιχειρηματίας έχει παράσχει πλήρως την υπηρεσία και έχει αρχίσει να εκτελεί την υπηρεσία μόνο αφού ο καταναλωτής έχει δώσει τη ρητή συγκατάθεσή του και ταυτόχρονα ο χρόνος επιβεβαίωσε τη γνώση του ότι χάνει το δικαίωμα υπαναχώρησης εάν το συμβόλαιο εκπληρωθεί πλήρως από τον επιχειρηματία.

Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά από τα μέρη, το δικαίωμα ανάκλησης δεν ισχύει για συμβάσεις παροχής υπηρεσιών στους χώρους διαμονής για σκοπούς άλλους από οικιστικούς σκοπούς, τη μεταφορά αγαθών, την ενοικίαση οχημάτων, την παράδοση τροφίμων και ποτών, σύμφωνα με την Ενότητα 312g (2) του γερμανικού αστικού κώδικα (BGB) για την παροχή περαιτέρω υπηρεσιών σε σχέση με δραστηριότητες αναψυχής, εάν η σύμβαση προβλέπει μια συγκεκριμένη ημερομηνία ή περίοδο για την παροχή.

Συνημμένο: Φόρμα ανάληψης μοντέλου

 

έντυπο υπαναχώρησης μοντέλο

 

(Αν θέλετε να ακυρώσετε τη σύμβαση, παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και να τη στείλετε πίσω.)

 

 

To Machinengo GmbH Artur Ladebeck Str 171, 33647 Bielefeld, Germany, info@machinengo.de

 

- Γνωστοποιούμε με την παρούσα (ες) Εγώ / Εμείς (*) αποσύρει από / συμβόλαιό μου μας (*) που έχουν αναληφθεί για την αγορά των παρακάτω προϊόντων (*) / παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών (*)

 

   ........................

 

- Που παραγγέλθηκε στις (*) / που ελήφθη στις (*)

 

   ........................

 

- Όνομα / καταναλωτή (-ών)

 

   ........................

- Διεύθυνση του / των καταναλωτών (s)

 

   ........................

- Υπογραφή του / καταναλωτή (-ών) (μόνο με το μήνυμα σε χαρτί)

 

   ........................

- ημερομηνία

 

   ........................

 

 

(*) Διαγράφεται η περιττή ένδειξη.