όροι

- για διαφημίσεις στο Machinengo -

1. Αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής

1.1. Αντικείμενο αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων (εφεξής "συνθήκες«) Είναι η κράτηση και η τοποθέτηση διαφημίσεων στον ιστότοπο Machinengo.de! (στο εξής "Πλατφόρμα") Όπως και η χρήση της πλατφόρμας ως ενδιαφερόμενου μέρους. Η πλατφόρμα λειτουργεί από Machinengo GmbH Artur Ladebeck Str 171, 33647 Μπίλεφελντ, Γερμανία (στο εξής "εμείς"Ή"μας").

1.2. Ορισμοί:

         1.2.1. Οι διαφημίσεις στην πλατφόρμα αναφέρονται στο εξής ως "Προβολή"Ορισμός.

         1.2.2 Οι εταιρείες που διαφημίζονται στην πλατφόρμα αναφέρονται στο εξής ως "Προμηθευτής"Ορισμός.

         1.2.3 Τα μηνύματα, οι βαθμολογίες ή άλλο περιεχόμενο που επικοινωνούν οι χρήστες μέσω ή μέσω της πλατφόρμας αναφέρονται ως "Συνεισφορές χρηστών"Ορισμός.

1.3 Η τοποθέτηση διαφημίσεων στην πλατφόρμα - εάν και στο βαθμό που καθορίζεται στην πλατφόρμα - υπόκειται σε χρέωση. Η χρήση των διαφημίσεων ως υποψήφιου πελάτη είναι δωρεάν.

1.4 Οι προσφορές και οι υπηρεσίες μας υπόκεινται αποκλειστικά σε αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις. Όροι και προϋποθέσεις του χρήστη που αποκλίνουν από ή / και υπερβαίνουν αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις δεν αποτελούν μέρος της σύμβασης.


2. Σύναψη σύμβασης, γλώσσα σύμβασης

2.1 Τα ακόλουθα ισχύουν για τη χρήση των υπηρεσιών πλατφόρμας μας:

2.1.1. Σύναψη σύμβασης στις επί πληρωμή Υπηρεσίες:

2.1.1.1. Μόνο όταν παραγγείλετε, η υπηρεσία είναι δεσμευτική προσφορά για τη σύναψη αντίστοιχου συμβολαίου. Για να πραγματοποιήσετε την παραγγελία, ακολουθήστε τη διαδικασία παραγγελίας στον ιστότοπο και εισαγάγετε τις πληροφορίες που ζητούνται εκεί. Πριν από την αποστολή της παραγγελίας, έχετε την ευκαιρία να ελέγξετε ξανά όλα τα δεδομένα παραγγελίας και να τα διορθώσετε εάν είναι απαραίτητο. Μόνο όταν στέλνετε την παραγγελία κάνετε μια δεσμευτική προσφορά για τη σύναψη συμβολαίου.

2.1.1.2. Μπορούμε να επεξεργαστούμε την προσφορά σας εντός πέντε ημερών

  • Αποστολή επιβεβαίωσης παραγγελίας μέσω ταχυδρομείου, φαξ ή email, ή
  • Αίτηση για πληρωμή

    αποδέχομαι; Η ώρα παραλαβής της επιβεβαίωσης παραγγελίας ή του αιτήματος πληρωμής είναι καθοριστική για τη συμμόρφωση με την προθεσμία.

2.1.2  Σύναψη σύμβασης στις δωρεάν Υπηρεσίες:

2.1.2.1. Η παροχή του ιστότοπου δεν αποτελεί ακόμη δεσμευτική προσφορά για τη σύναψη αντίστοιχης σύμβασης χρήστη. Αντίθετα, μια δεσμευτική προσφορά γίνεται μόνο όταν ο χρήστης μας στέλνει το αίτημα εγγραφής ή / και μια κράτηση μέσω του ιστότοπου. Ενδέχεται να αποδεχτούμε αυτήν την προσφορά επιβεβαιώνοντας την εγγραφή ή την κράτηση του χρήστη στέλνοντας μια εγγραφή ή επιβεβαίωση κράτησης μέσω email ή δημοσιεύοντας τις συνεισφορές των χρηστών στην πλατφόρμα.

2.1.3 Γλώσσα συμβολαίου

2.1.3.1. Η γλώσσα της σύμβασης είναι γερμανική.


3. Αποθήκευση των συμβατικών διατάξεων

3.1.1 Αποθηκεύουμε τις συμβατικές διατάξεις, δηλαδή τα δεδομένα κράτησης ή τα δεδομένα παραγγελίας ή τα δεδομένα εγγραφής και τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Μπορείτε να εκτυπώσετε ή να αποθηκεύσετε τις συμβατικές διατάξεις από την πλευρά σας χρησιμοποιώντας τη συνήθη λειτουργικότητα του προγράμματος περιήγησής σας (συνήθως "Εκτύπωση" ή "Αρχείο"> "Αποθήκευση ως"). Τα δεδομένα κράτησης ή τα δεδομένα παραγγελίας ή τα δεδομένα εγγραφής περιλαμβάνονται στην επισκόπηση που εμφανίζεται στο τελευταίο βήμα της κράτησης ή της παραγγελίας ή της εγγραφής.

4. Λογαριασμός χρήστη (εγγραφή)

4.1. Κατά την εγγραφή του λογαριασμού χρήστη, πρέπει να παρέχονται σωστές και πλήρεις πληροφορίες. Τα δεδομένα τρίτων δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

4.2. Δεν επιτρέπονται πολλαπλές εγγραφές.

4.3. Είστε υποχρεωμένοι να χειρίζεστε τα δεδομένα πρόσβασής σας, όπως τον κωδικό πρόσβασής σας, να μην τα καταστήσετε προσβάσιμα σε τρίτους και να μας ενημερώσετε αμέσως σε περίπτωση απώλειας ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης των δεδομένων πρόσβασής σας.

5. Διαφημιστικές υπηρεσίες και τιμές

5.1 Μορφές, τοποθετήσεις και περίοδοι αλλαγής για τις διαφημίσεις, καθώς και τυχόν ειδικές απαιτήσεις και, εάν ισχύει, οι αντίστοιχες τιμές βασίζονται στην περιγραφή της υπηρεσίας μας ή στον τιμοκατάλογο ή σε άλλο τιμοκατάλογο για τα σχετικά προϊόντα που ήταν έγκυρα τη στιγμή της σύμβασης κατέληξε.


6. Απαιτήσεις για διαφημίσεις

6.1.     Ορθότητα και επικαιρότητα: Πρέπει να διατηρείτε τις διαφημίσεις σας ακριβείς και ενημερωμένες ανά πάσα στιγμή.

6.2.     Υπερσύνδεσμοι: Εάν οι διαφημίσεις σας περιέχουν υπερσυνδέσμους, πρέπει να διασφαλίσετε την τεχνική διαθεσιμότητα της σελίδας προορισμού, καθώς και τη νομιμότητα του περιεχομένου της σελίδας προορισμού και του πλαισίου της σελίδας προορισμού.

6.3.     Συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους: Είστε υπεύθυνοι για να διασφαλίσετε ότι οι διαφημίσεις σας δεν παραβιάζουν τις σχετικές νομικές διατάξεις. Σε αυτά περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, η απαγόρευση αθέμιτων, παραπλανητικών ή μη ανταγωνιστικών διαφημίσεων σύμφωνα με το UWG, το διάταγμα για την ένδειξη τιμής ή τις διατάξεις του ποινικού δικαίου.

6.4.     Χωρίς παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων: Η διαφήμισή σας δεν πρέπει να παραβιάζει τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων ή τα δικαιώματα τρίτων για πνευματική ιδιοκτησία, όπως δικαιώματα ονομασίας, δικαιώματα εμπορικού σήματος (εμπορικά σήματα, καταχωρημένα σχέδια) ή πνευματικά δικαιώματα. Ο πάροχος μας διαβεβαιώνει ότι μπορεί ελεύθερα να διαθέσει τα δικαιώματα στο περιεχόμενο της διαφήμισής του που απαιτείται για την τοποθέτηση της διαφήμισής του και ότι δεν υπάρχουν αντικρουόμενα δικαιώματα τρίτων.

6.5. ΕΓΩ.υποχρέωση εκτύπωσης: Ο πάροχος πρέπει να διασφαλίσει ότι όλες οι διαφημίσεις που έχει εισαγάγει στην πλατφόρμα περιέχουν αποτύπωμα, εκτός εάν η διαφήμιση χρησιμοποιείται αποκλειστικά για ιδιωτικούς ή οικογενειακούς σκοπούς και δεν έχει αντίκτυπο στην αγορά. Αρκεί ένας σαφώς ορατός, αναγνωρίσιμος και ουσιαστικός σύνδεσμος (για παράδειγμα "αποτύπωμα") με ένα αποτύπωμα του παρόχου που είναι διαθέσιμος αλλού. Το αποτύπωμα πρέπει να συμμορφώνεται με την υποχρέωση αποτύπωσης κατά την έννοια του § 5 Νόμος περί τηλεμέσων επαρκώ.


7. Απαιτήσεις συνεισφοράς χρηστών

7.1. Μόνο νόμιμες συνεισφορές χρηστών (ειδοποιήσεις, κριτικές κ.λπ.) μπορούν να κοινοποιούνται στην πλατφόρμα ή μέσω αυτής. Συγκεκριμένα, οι συνεισφορές των χρηστών ή / και οι ρυθμίσεις τους στην πλατφόρμα δεν πρέπει να παραβιάζουν δικαιώματα τρίτων (π.χ. όνομα, εμπορικό σήμα, πνευματικά δικαιώματα, προστασία δεδομένων, προσωπικά δικαιώματα κ.λπ.). Ο χρήστης μας διαβεβαιώνει ότι μπορεί ελεύθερα να διαθέσει τα απαραίτητα δικαιώματα για να δημοσιεύσει τις συνεισφορές του χρήστη στην πλατφόρμα και ότι τα δικαιώματα τρίτων δεν έρχονται σε σύγκρουση.

7.2. Οι συνεισφορές των χρηστών, είτε σε εικόνες είτε σε κείμενο, δεν πρέπει να περιέχουν απεικονίσεις βίας και δεν πρέπει να είναι σεξουαλικά προσβλητικές. Δεν πρέπει να περιέχουν διακρίσεις, προσβλητικές, ρατσιστικές, δυσφημιστικές ή αλλιώς παράνομες ή ανήθικες δηλώσεις ή παραστάσεις

7.3. Οι κριτικές που παρέχονται σε παρόχους δεν πρέπει να περιέχουν ανακριβείς δηλώσεις πραγματικών περιστατικών ή δυσφημιστική κριτική και δεν πρέπει να παραβιάζουν τα προσωπικά δικαιώματα.
 

8. Αποκλεισμός διαφημίσεων

8.1. Επιτρέπεται να αποκλείσουμε διαφημίσεις αμέσως εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτή ή, εάν ισχύει, μια σελίδα προορισμού στην οποία προωθούνται οι διαφημίσεις ή το περιβάλλον της σελίδας προορισμού είναι παράνομο ή παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων. Για τους σκοπούς αυτούς, πρέπει να θεωρηθεί ένδειξη παρανομίας ή νομικής παράβασης, μεταξύ άλλων, εάν τρίτοι λαμβάνουν μέτρα οποιουδήποτε είδους εναντίον μας ή εναντίον σας και αυτά τα μέτρα βασίζονται σε ισχυρισμούς παρανομίας ή / και νομικής παράβασης. Η διακοπή της τοποθέτησης πρέπει να αρθεί μόλις αρθεί η υποψία παρανομίας ή νομικής παράβασης.

8.2. Θα σας ενημερώσουμε αμέσως σχετικά με τον αποκλεισμό διαφημίσεων και θα σας ζητήσουμε να διαγράψετε τον ισχυρισμό, δηλώνοντας εύλογο χρονικό διάστημα. Μετά τη λήξη της προθεσμίας χωρίς αποτέλεσμα, έχουμε το δικαίωμα να καταγγείλουμε αμέσως τη σύμβαση.

9. Αποκλεισμός συνεισφορών χρηστών

9.1. Έχουμε το δικαίωμα να αποκλείσουμε και / ή να διαγράψουμε συνεισφορές χρηστών ανά πάσα στιγμή, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση με το δικαίωμά σας στην ελευθερία έκφρασης.
 

10. Τιμολόγηση μέσω email

10.1. Δικαιούμαστε τιμολόγιο μέσω email.
 

11. Αξιώσεις για ελαττώματα (εγγύηση)

11.1. Οι νόμιμες διατάξεις εγγύησης ισχύουν για τις υποχρεώσεις εγγύησης.
 

12. Αποποίηση ευθυνών και περιορισμοί ευθύνης

Τα ακόλουθα ισχύουν για την ευθύνη μας για αποζημίωση:
 

12.1. Σε περίπτωση πρόθεσης και βαρείας αμέλειας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των εκπροσώπων μας, είμαστε υπεύθυνοι σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις. Το ίδιο ισχύει και για αμελητέα ζημία που προκλήθηκε από τραυματισμό σε ζωή, σώμα ή υγεία.

12.2. Σε περίπτωση αμέλειας περιουσιακών ζημιών και οικονομικών ζημιών, είμαστε υπεύθυνοι μόνο σε περίπτωση παραβίασης μιας βασικής συμβατικής υποχρέωσης, αλλά το ποσό περιορίζεται στη ζημία που είναι προβλέψιμη και τυπική για τη σύμβαση κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης. ; Βασικές συμβατικές υποχρεώσεις είναι εκείνες των οποίων η εκπλήρωση επιτρέπει την ορθή εκτέλεση της σύμβασης κατά πρώτο λόγο και βάσει της συμμόρφωσης που μπορεί να βασίζεται τακτικά ο συμβατικός εταίρος.

12.3. Εκτός αυτού, η ευθύνη από την πλευρά μας αποκλείεται, ανεξάρτητα από τη νομική βάση.

12.4. Οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί ευθύνης στις παραγράφους 1 έως 3 ισχύουν επίσης τηρουμένων των αναλογιών υπέρ των εκπροσώπων μας.

12.1. Η ευθύνη λόγω της ανάληψης εγγύησης ή βάσει του Νόμου περί Ευθύνης Προϊόντος δεν επηρεάζεται από τους αποκλεισμούς και τους περιορισμούς της ευθύνης στις παραγράφους 1 έως 4 παραπάνω.

 

13. Κατάταξη διαφημίσεων

13.1. Η κατάταξη προκύπτει από την ημερομηνία δημοσίευσης μιας διαφήμισης. Ο χρήστης / επισκέπτης μπορεί να αλλάξει αυτές τις παραμέτρους μέσω του ιστότοπου (ταξινόμηση). Μπορείτε επίσης να κάνετε κράτηση για κορυφαίες διαφημίσεις. Και πάλι, οι πιο πρόσφατες διαφημίσεις εμφανίζονται ψηλότερα στα αποτελέσματα.

14. Επιλογή δικαίου, τόπος δικαιοδοσίας

14.1. Ο νόμος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Εξαιρείται ο νόμος περί πωλήσεων του ΟΗΕ. Αυτή η επιλογή νόμου ισχύει μόνο για τους καταναλωτές στο βαθμό που δεν περιορίζουν τις υποχρεωτικές νομοθετικές διατάξεις της χώρας στην οποία έχουν την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους.

14.2. Ο τόπος δικαιοδοσίας σε συναλλαγές με επιχειρηματίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή ειδικά κεφάλαια δημοσίου δικαίου είναι η έδρα της εταιρείας μας. Ωστόσο, έχουμε το δικαίωμα, κατά την επιλογή μας, να μηνύσουμε την έδρα του πελάτη.